Menu
home
>>
เก็บป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต บดบังการขับขี่และรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท   

(วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ เก็บป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต บดบังการขับขี่และรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท     สาย ปข.1012 แยก ทล.4-บ.วังมะเดื่อ , สาย ปข.1034  แยก ทล.4 – บ.ม่องล่าย และสาย ปข.5061 แยก ทช.ปข.1042 – บ.น้ำโจน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง

อื่นๆ

เก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content