Menu
home
>>
ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเขาแดง อำเภอเมือง,กุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเขาแดง อำเภอเมือง,กุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

เก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content