Menu
home
>>
เก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพงานทางให้เป็นตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content