Menu
home
>>
ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุกโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับพื้นทาง

(วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 ) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับพื้นทาง สาย ปข.2030แยกทางหลวงหมายเลข 37 – บ้านวังข่อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้าง  และควบคุมคุณภาพงานทางให้เป็นตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

เก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content