Menu
home
>>
ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง 2 ข้างทาง สาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 – บ้านรวมไทย  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง 2 ข้างทาง สาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 – บ้านรวมไทย  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและความสวยงามของถนน  ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

เก็บตัวอย่างก้อนวัสดุ หินคลุกใหม่ ปูนซีเมนต์ ผิวทางเดิม และหินคลุกเดิม โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  สายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content