Menu
home
>>
“กุยบุรี … ซาฟารีเมืองไทย”

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดินป่ากุยบุรี ในท้องที่ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ตำบลศิลาลัย ตำบลศาลาลัย ตำบลไร่เก่า ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี ตำบลหาดขาม ตำบลสามกระทาย ตำบลกุยบุรี และตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2542 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 90 ของประเทศ

อุทยานฯ กุยบุรี มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนขวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า สภาพป่าไม้จึงค่อนข้างสมบูรณ์และหลากหลายมาก ภูเขาสูงชันส่วนใหญ่จะอยู่สูง 750 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป มียอดเขาสำคัญทั้งเขาวังไทรดิ่ง เขาหนองหว้า ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ทั้งห้วยตะลุยแพรกขวา ห้วยตะลุยแพรกซ้าย คลองกุย ฯลฯ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เพิ่มเติม

ที่ตั้ง : หมู่บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ / สอบถาม โทร. 0 3264 6292

Scroll Up Skip to content